Přeskočit navigaci.

Vedení

Ve vedení našeho sdružení jsou zkušení výchovní pracovníci, absolventi školení akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a mnohaletou praxí v činnosti pro děti a mládež, ve vedení táborů a v pořádání dětských zotavovacích akcí.

Pro každou konkrétní dětskou akci pořádanou naším sdružením (tábory, víkendovky, jednodenní akce) je určen její hlavní vedoucí, který se stará o její řádný chod, personální zabezpečení a program. Hlavní vedoucí našich akcí jsou obvykle členové vedení našeho sdružení nebo jiní zkušení výchovní pracovníci z našich řad s odpovídající odbornou a praktickou připraveností.

Mgr. Josef Valter – předseda a ředitel sdružení

josef_valter

Pepa Valter má zkušenosti s dětskými tábory a jinými akcemi pro děti od roku 1997, od té doby byl mnohokrát oddílový vedoucí (10 x), vychovatel na ŠvP, sportovní instruktor lyžování, organizátor dětských táborů a mnohokrát již byl ve vedení tábora (12 x). Dětské tábory a akce pro děti jsou jeho velkým koníčkem, kterému se věnuje celoročně. Kontakt s tábory si udržuje stále, pravidelně jezdí jako zástupce hlavase na Záchrannou misi (kterou spoluzaložil v roce 2006). Pepa Valter je jedním ze zakladatelů DĚTÍ BEZ HRANIC a motorem jejich současného rozvoje. Kromě dětských táborů se ve svém volném čase celoročně aktivně věnuje neziskovému sektoru. Je předsedou Revizní komise České rady dětí a mládeže. V roce 2000 získal ministerstvem školství akreditované osvědčení pro hlavní vedoucí od Institutu dětí a mládeže. Je držitelem březového lístku 2. stupně, což je jistý druh neoficiálního oceňování činnosti s dětmi a mládeží, více na www.brezovylistek.cz. Rekreačně sportuje, zajímá se o historii, staré knihy a historickou literaturu, je ženatý a rád cestuje. V pracovním procesu je právník, čímž ovlivňuje celé sdružení v celkovém přístupu k bezpečnosti a odpovědnosti při práci s dětmi.

Při dětských akcích pořádaných sdružením (tábory, víkendovky, jednodenní akce) se obvykle stará o celkový chod akce, vedení kolektivu výchovných pracovníků a celotáborovou hru.

Jako ředitel sdružení se celoročně aktivně stará o jeho organizaci a řádný chod všech našich akcí i celého sdružení v průběhu roku, o informovanost o akcích pořádaných sdružením, o webové stránky, jedná s dodavateli a partnery a komunikuje s rodiči.

josef.valter@detibezhranic.cz

Martin Škoda DiS – místopředseda sdružení

martin_skoda

Dlouholetý táborový pracovník, oddílový vedoucí (6×), organizátor dětských táborů, 13 x ve vedení tábora. Pravidelně jezdí jako hlavas nebo zástupce na Záchrannou misi (od jejího počátku). V roce 2005 získal akreditaci pro hlavní vedoucí od MŠMT, v roce 2008 získal ministerstvem školství akreditované osvědčení pro hlavní vedoucí. Mimo akce pro děti se rekreačně věnuje volejbalu, lyžování a bruslení a informačním technologiím.

Při dětských akcích pořádaných sdružením (tábory, víkendovky, jednodenní akce) se obvykle stará o celotáborové aktivity (celotáborová hra, apod.) a zastřešuje celotáborové i oddílové programy.

Ve sdružení se dále celoročně aktivně věnuje zejména odborné přípravě a školení našich výchovných pracovníků, a to jak v zimě při školení našich lyžařských instruktorů, tak v létě při pravidelném víkendovém školení všech našich vedoucích.

martin.skoda@detibezhranic.cz

Mgr. Martin Půlpán – člen představenstva

Martina jsem si vychovali od praktikantských let, pak byl mnoho let oddílovým vedoucím a nyní je členem vedení našeho sdružení. Vždy byl jedním z nejlepších vedoucích s příkladným přístupem k práci s dětmi i k přípravě všech jemu svěřených činností. Martin je spolutvůrcem táborů „Léto bez hranic“, 3 x hlavní vedoucí tábora Léto bez hranic 3, který léta vedl s úžasnou vedoucí a organizátorkou Zuzkou Davidovou. Martin získal v roce 2008 Ministerstvem školství akreditované osvědčení pro hlavní vedoucí. Martin je příkladem pro ostatní vedoucí, je pověstný svojí přesností, spravedlností vždy a ke všem a jemu vlastní odpovědností. Kromě našeho sdružení se ve svém volném čase věnoval, před nástupem do pracovního procesu i po něm, neziskovému sektoru jako předseda Rady dětí a mládeže hl. m. Prahy. Je držitelem březového lístku 2. stupně, což je jistý druh neoficiálního oceňování činnosti s dětmi a mládeží, více na www.brezovylistek.cz . V roce 2009 dokončil právnická studia a nyní pracuje jako právník, čímž také, vedle Pepy Valtera, ovlivňuje celé sdružení v celkovém přístupu k bezpečnosti a odpovědnosti při práci s dětmi. Rekreačně hodně sportuje, v létě volejbal, v zimě lyžování.

Ve sdružení se věnuje zejména vztahům s ostatními organizacemi dětí a mládeže, dohlíží na odbornou přípravu a školení našich výchovných pracovníků, zajišťuje veškerý táborový textil a stará se o zajištění naší první klubovny.

Barbora Kašíková – táborová administrativa, hlavaska většiny táborů pro rodiče s dětmi

bara-novy

Bára založila a byla léta (2009–2013) hlavaska velkého letního tábora Léto bez hranic 1 a je stále hlavaskou několika zimních táborů: Zimní tábor 6–10, Zimní tábor Alpy 1–5 a Zimních táborů pro rodiče s dětmi 1 a 2. Bára je hlavní vedoucí i několika letních Táborů rpo rodiče s dětmi a letošní novinky – První tábor. Před několika lety se na chvíli táborově odmlčela, měla příjemné mateřské povinnosti a stále má s malým Matějem a ještě menším Kryštofem. Přesto se k nám v roce 2009 vrátila a my jsme moc rádi, protože Bára je jednou z našich nejlepších vedoucích, určitě nejaktivnější a nejčastější hlavaskou, vždy odpovědná, veselá a se spoustou nápadů a velkým nadhledem při řešení čehokoli. Ve svém volném čase hraje český lakros a je v tomot sportu novopečená mistryně republiky! Bára nám do roku 2013 pomáhá s vedením sdružení a má na starosti veškerou táborovou přihlašovací a podobnou administrativu.

 


Na vedení našeho sdružení se v minulosti podíleli zejména Stanislav Vlk, Radek Vlk, Zuzana Davidová a Jiří Nebesář. Všem patří zasloužené poděkování a místo v naší pomyslné síni slávy.

Zaregistrujte se

k zasílání informací o našich akcích přímo na Váš email. Více informací

Diskutujte o táboření
Novinky

22. 5. 2014

Bambiriáda Praha 22.-25.5.2014

Bambiriáda - prezentace činnosti organizací dětí a mládeže a středisek volného času
Místo konání: Vítězné nám. na Praze 6, u stanice metra Dejvická
Kdy: 22.-25.5.2014 vždy od 9,00 do 18,00 (neděle jen do 17,00) hodin
Naše občanské sdružení má na této akci každoročně svůj stánek.
Co vás čeká: soutěže, výtvarné dovednosti, nabídka volnočasových aktivit
více informací naleznete na www.bambiriada.cz/praha

29. 12. 2013

Letní tábory - přihlašování otevřeno

DĚTI BEZ HRANIC otevřely příjem přihlášek na letní dětské tábory 2014 - 5 turnusů - a letní tábory pro rodiče s dětmi 2014 - 5 turnusů. Všechny tábory se konají na stejných místech jako dosud.

- letní dětské tábory - více zde

- tábory pro rodiče s děmi - více zde

22. 11. 2013

Pizza party Mikulášská

30. listopadu od 11. hodin pro Vás Péťa Valterová a její vedoucí připravují tradiční Mikulášskou Pizza party.

Více informací >>

Vypsat všechny novinky

Obrázek Obrázek Obrázek
logo_maminka-nahled logo_slunicko-nahled
[CNW:Counter]