Přeskočit navigaci.

Kdo jsme

ZÁBAVA bez hranic, NADŠENÍ bez hranic, RADOST bez hranic

=

DĚTI BEZ HRANIC

Naše motto:

„Človíčku můj zlatý, tak rád slyším Tvůj smích.“

Antoine de Saint-Exupéry

kdojsme_zahlavi

Zkušenosti s tábory již od roku 1997

Naše nejlepší reference – TISÍCE SPOKOJENÝCH DĚTÍ A RODIČŮ 

DĚTI BEZ HRANIC je občanské sdružení dětí, mládeže a dospělých, které baví pořádat tábory, víkendy a akce pro děti a rodiče a v rámci nich vymýšlet zajímavou aktivní zábavu a dobrodružství pro všechny účastníky. Sdružení bylo založeno v roce 2004 (navázalo na činnost OS Daněk a na táborové zkušenosti jeho zakládajících vedoucích, které sahají do roku 1997) a od té doby uspořádalo celou řadu akcí, víkendů a táborů, a to z počátku obvykle se zvláštním zaměřením na praktickou výuku první pomoci a ukázky záchranářství. Naše činnost je celoroční (zimní tábory, letní tábory, víkendovky, klubovna) a je určena pro všechny děti a mládež od 6 do 18 let bez nutnosti členství ve sdružení.

DĚTI BEZ HRANIC založili lidé, kteří se poznali při různých činnostech pro děti a mládež, kde někteří byli jako výchovní pracovníci (říkejme jim vedoucí), jiní jako jejich účastníci a další pak jejich kamarádi a známí. Všichni naši členové a pracovníci jsou lidé nadšení pro různé volnočasové aktivity dětí a mládeže a věnují v průběhu celého roku těmto činnostem podstatnou část svého volné času. Část našich vedoucích jsou studenti středních a vysokých škol, část se už zapojila do pracovního procesu a část z nich jsou profesionální zdravotničtí záchranáři a lektoři působící ve sdružení Kurzy praktické záchrany, kteří u nás provádějí praktickou výuku poskytování první pomoci a zdravotního záchranářství.

Naše sdružení DĚTI BEZ HRANIC je členem České rady dětí a mládeže (www.crdm.cz, pamětní list) a podílí se na její činnosti (náš zástupce Mgr. Josef Valter je předsedou revizní komise ČRDM), na jí pořádané Bambiriádě a též např. na hromadném pojištění členských sdružení. Naše sdružení je také zakládajícím členem Rady dětí a mládeže hl. m. Prahy a náš zástupce Martin Půlpán byl jejím prvním předsedou.

Všichni účastníci veškerých námi pořádaných akcí a činností jsou úrazově pojištěni u pojišťovny Generali Pojišťovna, a.s. v rámci hromadného úrazového pojištění členů České rady dětí a mládeže. Všichni naši výchovní pracovníci jsou pojištěni proti odpovědnosti za způsobenou škodu (což je významné i pro škodu způsobenou účastníky našich akcí mladších 18 let, pokud za ně v tu dobu mají výchovní pracovníci odpovědnost) u pojišťovny Generali Pojišťovna, a.s. na základě rámcové pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu sjednané mezi pojišťovnou a Českou radou dětí a mládeže.

Naši vedoucí

kdojsme_vedouci

Naši vedoucí, kteří se aktivně podílejí na činnosti sdružení a jeho akcích, jsou přátelští, usměvaví a nadšení lidé, kteří svůj volný čas, víkendy, prázdniny či dovolené věnují práci s dětmi a mládeží. Jsou to vždy zkušení výchovní pracovníci zimních a letních dětských táborů, sportovní instruktoři, vedoucí dětských kroužků, vychovatelé na ŠvP, pedagogičtí pracovníci a studenti, praktikanti a v poslední době odchovanci námi pořádaných akcí (zkráceně výchovní pracovníci). Jejich nadšení pro volnočasové aktivity dětí a mládeže pramení povětšinou z jejich kladných osobních zkušeností z dětských kroužků a táborů, na kterých si vypěstovali dlouhodobý vřelý vztah k této činnosti i pro svá dospělácká léta. Všichni naši vedoucí každoročně absolvují odborná školení týkající se odpovědnosti, bezpečnosti práce s dětmi, zdravovědy a obsahové náplně volnočasových aktivit dětí a mládeže. Všichni hlavní vedoucí našich táborů a jejich zástupci jsou úspěšnými absolventy odborných školení akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Více se o našich vedoucích dozvíte zde. Více o našich vedoucích.

Náš vývoj

Základ našich vedoucích sahá do poloviny devadesátých let, kdy jsme se potkali na letním dětském táboře Sobeňák. Zde jsme pod vedením zkušených táborových vedoucích a výchovných pracovníků (za všechny jmenuji českou táborovou legendu soudce JUDr. Jaromíra Harmacha a psychologa PhDr. Petra Berouška, kterých si velice vážíme pro jejich letité zkušenosti, znalosti a přístup k práci s dětmi) získali zkušenosti, osvojili si nezbytný odpovědný přístup k činnosti s dětmi a mládeží a především poznali, že tyto činnosti mohou být velkou radostí pro všechny, kdo se jich účastní. V dalších letech jsme tak vytvořili základ kolektivu účastnícího se společných akcí, zejména dětských táborů, výletů a nejrůznějších dětských kurzů a kroužků. S každou další akcí jsme poznávali nové tváře nadšené pro tuto společnou myšlenku. Jádro našeho kolektivu vedoucích se pravidelně účastní dětských táborů, víkendových akcí a celoročně společně připravuje celotáborové hry a soutěže a dělá vše pro to, aby námi pořádané akce pro děti a mládež byly pro všechny účastníky silným a nezapomenutelným zážitkem. Za dobu svého působení v oblasti práce s dětmi a mládeží získali všichni vedoucí značné odborné znalosti a praktické zkušenosti s touto činností, naučili se mnohé v oblasti zábavného, ale vždy odpovědného prožití volného času účastníků našich akcí.

Naši záchranáři

Jak jsem se již zmínil, část z našich vedoucích jsou zdravotničtí záchranáři působící při KPZ - kurzy praktické záchrany. KPZ je organizace založená profesionálními záchranáři, lékaři a sestrami urgentních příjmů s cílem seznámit širokou veřejnost se základy poskytování první pomoci a resuscitace praktickou formou. Svojí prací chce snížit nechuť k poskytování první pomoci, se kterou se občas všichni kolem sebe setkáváme, a která v převážné míře pramení z neznalosti základních zásad první pomoci. KPZ byla založena s cílem zvýšit úroveň vzdělání v tomto oboru mezi širokou veřejností. Její aktivní členové se společně věnují dobrovolné přednáškové činnosti na základních a středních školách, navázali četnou spolupráci s neziskovými organizacemi, firmami i jednotlivci se zájmem o jejich činnost a dále s dobrovolnými, nebo profesionálními složkami záchranného systému České republiky. Někteří aktivní členové KPZ jsou našimi vedoucími, což vedlo ke spojení volnočasových aktivit dětí a mládeže s myšlenkami první pomoci a záchranářství. Výsledkem tohoto spojení je tak činnost našeho sdružení v oblasti zdravotního záchranářství s každoročním vyvrcholením v podobě záchranářských táborů Záchranná mise. Více o našich záchranářích.

Věříme, že děti a mládež účastnící se našich akcí jsou v dobrých rukách zkušených a odpovědných vedoucích předávajících dětem radost a motivaci k soutěžím, hrám a rekreačním sportovním výkonům, a to často spolu s praktickými zkušenostmi a znalostmi první pomoci a záchranářství. Naše nadšení a úspěchy mohou nejlépe posoudit samy děti a jejich spokojení rodiče.

Zaregistrujte se

k zasílání informací o našich akcích přímo na Váš email. Více informací

Diskutujte o táboření
Novinky

22. 5. 2014

Bambiriáda Praha 22.-25.5.2014

Bambiriáda - prezentace činnosti organizací dětí a mládeže a středisek volného času
Místo konání: Vítězné nám. na Praze 6, u stanice metra Dejvická
Kdy: 22.-25.5.2014 vždy od 9,00 do 18,00 (neděle jen do 17,00) hodin
Naše občanské sdružení má na této akci každoročně svůj stánek.
Co vás čeká: soutěže, výtvarné dovednosti, nabídka volnočasových aktivit
více informací naleznete na www.bambiriada.cz/praha

29. 12. 2013

Letní tábory - přihlašování otevřeno

DĚTI BEZ HRANIC otevřely příjem přihlášek na letní dětské tábory 2014 - 5 turnusů - a letní tábory pro rodiče s dětmi 2014 - 5 turnusů. Všechny tábory se konají na stejných místech jako dosud.

- letní dětské tábory - více zde

- tábory pro rodiče s děmi - více zde

22. 11. 2013

Pizza party Mikulášská

30. listopadu od 11. hodin pro Vás Péťa Valterová a její vedoucí připravují tradiční Mikulášskou Pizza party.

Více informací >>

Vypsat všechny novinky

Obrázek Obrázek Obrázek
logo_maminka-nahled logo_slunicko-nahled
[CNW:Counter]